X
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ MIS

20 January 2017

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Η τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας (Μ.Ι.S. – Minimally Invasive Surgery), αποτελεί την πιο σύγχρονη εξέλιξη στις χειρουργικές προσπελάσεις της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Η καινοτομία της έγκειται στο ότι η επέμβαση εκτελείται διαμέσου μια μικρής τομής της τάξεως των 10 εκατοστών. Σε σύγκριση με τις παλαιότερες τεχνικές υπερτερεί, γιατί οι τομές των κλασσικών χειρουργικών προσπελάσεων είναι συνήθως 16-20 εκατοστά.

DSC02687_
DSC02173_

Η τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας Μ.Ι.S. μειώνει σημαντικά τις κακώσεις στα μαλακά μόρια και στους μυς που περιβάλλουν το γόνατο. Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα της είναι ότι δεν κόβεται ο επιγονατιδικός τένοντας, που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που συμβάλλει στην κίνηση της άρθρωσης και παρέχει σταθερότητα και δύναμη στο γόνατο.

DSC02683_
DSC02682_

Με βάση το μικρότερο τραύμα στους μυς και στους τένοντες, η τεχνική της ελάχιστης επεμβατικότητας μπορεί να προσφέρει στον ασθενή σημαντικά οφέλη μετά το χειρουργείο. Μειώνει σημαντικά τον μετεγχειρητικό πόνο και προσφέρει στον ασθενή γρηγορότερη αποκατάσταση.

DSC09082_

ασθενής 20 ημέρες μετά το χειρουργείο

 1. Μικρότερη απώλεια αίματος. Μικρότερη τομή και μικρότερο χειρουργικό τραύμα σημαίνει μικρές απώλειες αίματος και λιγότερες ανάγκες για μετάγγιση αίματος.
 2. Ταχύτερη αποκατάσταση της κινητικότητας. Ο ασθενής είναι σε θέση από την επόμενη μέρα του χειρουργείου να εκτελεί κινήσεις κάμψης και έκτασης του γόνατος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά ο χρόνος που χρειάζεται ο ασθενής για να επιτύχει την πλήρη έκταση και κάμψη της άρθρωσης.
  DSC02856_
  DSC02857_
  Κίνηση του γονάτος την πρώτη μετεγχειριτική ημέρα
 3. Επιτάχυνση της διαδικασίας ανάρρωσης. Ο ασθενής μπορεί από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα να βαδίζει, με τη βοήθεια του φυσιοθεραπευτή. Στόχος είναι να επιτευχθεί, κατά την διάρκεια της νοσηλείας του, άνετη βάδιση και να είναι σε θέση να ανέβει και να κατέβει σκάλες.
 4. Λιγότερες ημέρες παραμονής στο νοσοκομείο. Με την άμεση κινητοποίηση που μπορεί να επιτύχει ο ασθενής μετά το χειρουργείο, δεν χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο πάνω από 4-5 ημέρες, σε συνάρτηση πάντα με την γενική του φυσική κατάσταση.
  Ελεύθερη βάδιση ασθενούς 20 μέρες μετεγχειρητικά
  Κίνηση γόνατος 20 μέρες μετεγχειρητικά 
 5. Συντομότερη επιστροφή στην εργασία. Συνήθως η φάση αυτή διαρκεί περίπου 2-3 μήνες. Πολλοί εργαζόμενοι όμως, ειδικά αυτοί που κάνουν καθιστική εργασία μπορούν να επιστρέψουν νωρίτερα. Επίσης σε σύντομο χρονικό διάστημα ο ασθενής είναι σε θέση να οδηγήσει ο αυτοκίνητό του και να πραγματοποιήσει, υπό προϋποθέσεις ήπιες αθλητικές δραστηριότητες. Σημειωτέον ότι κάθε ασθενής είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, συνεπώς ο γιατρός θα υποδείξει πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος επιστροφής στις δραστηριότητες αυτές.
  DSC09122_

  ασθενής βαδίζει ελεύθερα 40 ημέρες μετά το χειρουργείο

 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ (COMPUTER) ΚΑΙ ΠΛΟΓΗΣΗ (NAVIGATION)
Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι έχουν υποστεί βαρειές συνδεσμικές βλάβες και οι σύνδεσμοι είναι κατεστραμμένοι, με αποτέλεσμα μεγάλες δυσμορφίες και αποκλίσεις του ανατομικού άξονα. Στις περιπτώσεις αυτές η τεχνική της ελάχιστης επεμβατικότητας (Μ.Ι.S.) μπορεί να συνδυαστεί με ψηφιακή υποβοήθηση (computer assisted surgery) ή με πλοήγηση (navigation).

DSC02670_
DSC02671_
DSC02672_
DSC02680_

Με αυτές τις εξελιγμένες τεχνικές έχει την δυνατότητα ο χειρουργός να διορθώσει με απόλυτη ακρίβεια πολύ μεγάλες παραμορφώσεις. Το κομπιούτερ ή ο πλοηγός δίνει σε απόλυτη διάσταση, μέσω λογισμικού, απεικονιστικές μετρήσεις για τον βαθμό των αποκλίσεων των φυσιολογικών αξόνων του γόνατος. Παράλληλα μπορεί να υπολογίσει τις ακριβείς διαστάσεις όλων των παρεμβάσεων που καλείται να κάνει ο χειρουργός (π.χ. τα ¨κοψίματα¨ των φθαρμένων τμημάτων των οστών και την εξισορρόπηση των συνδέσμων και των μαλακών μορίων). Επίσης είναι δυνατόν να υπολογίσουμε τα ακριβή μεγέθη των προθέσεων που θα χρησιμοποιήσουμε, με αποτέλεσμα την σωστότερη τοποθέτηση των προθέσεων.

Ασθενής ανεβαίνει σκάλες ελεύθερα 2 μήνες μετεγχειρητικά

ΜΟΝΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ
Είναι μια επέμβαση μερικής αρθροπλαστικής του γόνατος, κατά την οποία γίνεται αντικατάσταση μόνο του κατεστραμμένου διαμερίσματος του γόνατος. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αναφέρεται στο έσω διαμέρισμα του γόνατος. Αποτελεί την λογική χειρουργική επιλογή, όταν η αρθρίτιδα του γόνατος εμφανίζεται κ περιορίζεται σε ένα μόνο διαμέρισμα, και όχι ολόκληρη την άρθρωση.

DSC02689_
DSC02692_
DSC02693_

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο και γρήγορη αποκατάσταση, εφ όσον οι δομές του φυσιολογικού γόνατος παραμένουν ανέπαφες σε ποσοστό 70%. Έχει μικρή νοσηρότητα και άριστο αποτέλεσμα. Σε συνδυασμό με την τεχνική της ελάχιστης επεμβατικότητας μπορεί να δώσει άριστα μακροχρόνια αποτελέσματα.

Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να εξεταστούν για να γίνει η επιλογή του κατάλληλου ασθενούς. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς με αρθρίτιδα γόνατος υποψήφιοι για να υποβληθούν σε μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Μόνο το 5% των ασθενών είναι κατάλληλοι για την επέμβαση αυτή. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι προφυλάξεις και οι περιορισμοί μετά από κάθε τύπου αρθροπλαστική είναι οι ίδιες.

DSC02695_
DSC02694_

Ο Ορθροπαιδικός θα πρέπει να ελέγξει αν ο ασθενής έχει τις συγκεκριμένες ενδείξεις για μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος, οι οποίες είναι οι παρακάτω:

 1. Ο ασθενής θα πρέπει να έχει αρθρίτιδα περιορισμένη στο ένα διαμέρισμα.
 2. Η κατάσταση των συνδέσμων του γόνατος θα πρέπει να είναι πολύ καλή, και ειδικά του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και του έσω πλάγιου συνδέσμου, οι οποίοι πρέπει να είναι ανέπαφοι.
 3. Η τυχόν παραμόρφωση που μπορεί να παρουσιάζει το γόνατο, να είναι μικρή και διορθώσιμη.
 4. Το γόνατο πρέπει να έχει ένα καλό εύρος κίνησης και να μην παρουσιάζει σημεία δυσκαμψίας.
  DSC02170_
  DSC02171_
 5. Ελεύθερη βάδιση ασθενούς 20 μέρες μετεγχειρητικά

  Κάμψη και έκταση γονάτος 20 ημέρες μετά το χειρουργείο

 • Ο ασθενής δεν πρέπει να έχει ατομικό ιστορικό ρευματοειδούς αρθρίτιδας.
 • Τέλος μεγάλη σημασία έχει το βάρος του ασθενούς, η ηλικία του αλλά και το επίπεδο δραστηριότητάς του. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για ασθενείς νεώτερους των 60 ετών, που δεν θέλουν να υποβληθούν σε μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση.
 •  

  Σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική του γόνατος, η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Παραμένουν ακέραιοι και οι δύο χιαστοί σύνδεσμοι. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το γόνατο διατηρεί την κινητικότητά του κοντά στα επίπεδα ενός φυσιολογικού γόνατος. Επίσης τόσο το εύρος κίνησης του γόνατος, όσο και η σταθερότητά του είναι πολύ κοντά στην φυσιολογική κινηματική της άρθρωσης. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος, αντικαθιστά μόνο το 30% της αρθρικής επιφάνειας.

   

  Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική είναι σήμερα μια αξιόπιστη λύση για τον ασθενή με εντοπισμένη αρθρίτιδα στο ένα διαμέρισμα του γόνατος. Πρέπει να γίνεται πολύ καλή επιλογή ασθενούς, ο οποίος θα πληρεί τα κριτήρια και τις ενδείξεις για μια ασφαλή χειρουργική επέμβαση. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να προσφέρει ένα άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα για αρκετά χρόνια.

  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M.D. : Διεύθυνση: Μεσογείων 264 – Χολαργός
  Τηλ : 694 54 97 537 – 697 44 41 553 – 210 65 02 000 - Fax : 2106502151 - e-mail : pappoulos@yahoo.gr
  Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο : ΙΑΣΩ GENERAL
  Copyright 2014 - Developed by site-in.gr